Provinciaal comité atletiek West-Vlaanderen

Vlaamse Atletiek Liga

 

Onze missie

  • De algemene leiding van het atletiekgebeuren in de provincie en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien, o.a. het nauwlettend toezien op de strikte naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de sport- en wegwedstrijdreglementen.

  • Het uitvoeren van de beslissingen van de provinciale algemene vergadering.

  • Het uitvoeren van de taken opgelegd door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga.
  • Het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga.

  • Het organiseren van provinciale kampioenschappen.

  • Het oprichten en ontbinden van provinciale subcommissies.

  • Het onderzoeken van omlopen voor veldlopen of wegwedstrijden in de provincie en ervoor zorgen dat deze overeenstemmen met de reglementen van de Vlaamse Atletiekliga en de richtlijnen van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga.

  • Het aanduiden van een secretaris en penningmeester.

  • Het aanduiden van een verantwoordelijke jeugdsport.
  • Het voordragen, door de provinciale juryaanduider, van juryleden voor wedstrijden waarvoor de Vlaamse Commissie Juryleden (VCJ) instaat voor het aanduiden van de jury.